Βάτσλαβ Χάβελ

Η σωτηρία αυτού του ανθρώπινου κόσμου δεν βρίσκεται κάπου αλλού παρά μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, στην ανθρώπινη δύναμη να αντικατοπτρίζεται, σε ανθρώπινη πραότητα και  ανθρώπινη ευθύνη.