Σωκράτης

Όποιος θέλει ν’ αλλάξει τον κόσμο, ας αλλάξει πρώτα τον εαυτό του.