Νέλσον Μαντέλα

Πάντα κάτι φαίνεται αδύνατο, μέχρι να πραγματοποιηθεί.