Λάο Τσε

Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα